Wszystkie kolekcje
Plany abonamentowe oraz płatności
Wprowadzanie danych konta do faktury
Wprowadzanie danych konta do faktury
Daniel Baradziej avatar
Napisane przez Daniel Baradziej
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Aby wprowadzić dane, które pojawiać będą się na fakturze, przejdź do ustawień konta a następnie do zakładki "dane konta". Pojawi Ci się panel:

w którym będziesz mógł uzupełnić wszystkie swoje dane potrzebne do wystawienia faktury. 

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?