Aby wprowadzić dane, które pojawiać będą się na fakturze, przejdź do ustawień konta a następnie do zakładki "dane konta". Pojawi Ci się panel:

w którym będziesz mógł uzupełnić wszystkie swoje dane potrzebne do wystawienia faktury. 

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?