Wszystkie kolekcje
Zakładka "Analiza"
Wpływ autorów Social Media
Wpływ autorów Social Media
Daniel Baradziej avatar
Napisane przez Daniel Baradziej
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Wpływ autorów Social Media

Jest to zestawienie, dzięki któremu w błyskawiczny sposób określisz publiczne profile, które mają najwięcej do powiedzenia - są liderami opinii. Lista prezentuje profile posiadające największy udział w dyskusji - czyli w Twoim projekcie. Pozycje uwarunkowane są wartościami dwóch  wskaźników, czyli szacowanego wpływu oraz share of voice. Listę można bez problemu rozwinąć aby poznać większą ilość publicznych profili.

  • share of voice – to wskaźnik, który określa, jaki jest procentowy udział danego autora w całej dyskusji. Pozwala określić zaangażowanie danego autora w całość komunikacji na podstawie Twojego projektu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?