Wpływ autorów Social Media

Jest to zestawienie, dzięki któremu w błyskawiczny sposób określisz publiczne profile, które mają najwięcej do powiedzenia - są liderami opinii. Lista prezentuje profile posiadające największy udział w dyskusji - czyli w Twoim projekcie. Pozycje uwarunkowane są wartościami dwóch  wskaźników, czyli szacowanego wpływu oraz share of voice. Listę można bez problemu rozwinąć aby poznać większą ilość publicznych profili.

  • share of voice – to wskaźnik, który określa, jaki jest procentowy udział danego autora w całej dyskusji. Pozwala określić zaangażowanie danego autora w całość komunikacji na podstawie Twojego projektu.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?