Algorytm automatycznego przypisywania sentymentu stosujemy dla kategorii Facebook, Mikroblogi i Fora. Algorytm działa dwuetapowo:

Etap pierwszy.

Analiza słownikowa. W naszej bazie przechowujemy aktualnie kilka tysięcy słów związanych z emocjami - zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi. Każde ze słów ma przypisaną wagę. W pierwszym etapie dzielimy treść na zdania i analizujemy każde z osobna pod kątem występowania wspomnianych słów.

Etap drugi.

Analiza językowa. Implementacja reguł językowych i wspomniana analiza kontekstu. Wiadomo, że algorytm znajdując słowo "dobry" powinien sprawdzić, czy wcześniej nie pojawiło się słowo "dzień", itd. Algorytm zawiera aktualnie sporo dodatkowych parametrów, takich jak np. odległość słów pozytywnych lub negatywnych od podmiotu wyszukiwania.

Algorytm ten jest jednak mocno niedoskonały. Zaznaczone jako pozytyw lub negatyw są tylko te wyniki które system zakwalifikował do którejś z tych grup. Możesz osobiście nadać sentyment danej wzmiance:

... możesz również filtrować wpisy pod kątem sentymentu:

Niestety nie ma możliwości wdrożenia 100% analizy językowej, szczególnie w języku polski. Ponieważ jest mnóstwo wyrazów wieloznacznych np. ale ten telewizor jest CIENKI - pozytyw, ale ten piłkarz jest CIENKI – negatyw. Dlatego analiza sentymentu nigdy nie będzie w 100% dokładna i skuteczna. Przy dokładnych raportach rekomendujemy, aby to człowiek przyznawał wypowiedziom odpowiedni sentyment.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?